Filialai ir atstovybės

Pasitikėkite savo srities profesionalais

MB „Verslo sprendimų profesionalai“ teikiama paslauga – filialo ar atstovybės – vos per 8 darbo dienas. Taupykite savo laiką – investuokite jį į tiesioginę veiklą, o mes pasirūpinsime dokumentų rengimu ir registravimu.

Filialų ir atstovybių steigimui reikalingi dokumentai ir informacija:

 • steigėjo (juridinio asmens): registravimo pažymėjimas/išrašas, įstatai/nuostatai, vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai. Jeigu steigėjas užsienio juridinis asmuo, reikia pateikti šią informaciją ir dokumentus: išrašas iš užsienio Juridinių asmenų registro, patvirtintas nustatyta tvarka ir legalizuotas žyma „Apostille“, įstatai/nuostatai, patvirtinti nustatyta tvarka ir legalizuoti žyma „Apostille“; paskutinių metų finansinė atskaitomybė, o įstatymų numatytais atvejais – konsoliduota finansinė atskaitomybė, patvirtinta nustatyta tvarka;
 • steigiamo filialo pavadinimas;
 • steigiamo filialo buveinė:  Jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro; jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu; jeigu patalpos įkeistos bankui, reikalingas banko sutikimas);
 • steigiamo filialo vadovo ir/ar valdybos narių duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;
 • numatoma filialo komercinė – ūkinė veikla.

Filialo steigimo kaina – nuo 500 € (į kainą įskaičiuota: mūsų paslaugos, notaro ir registravimo Juridinių asmenų registre mokesčiai).

Gaukite pasiūlymą

  Turite klausimų?

  Susisiekite ir atsakysime Jums netrukus.

   Meniu